Navigace:Blogy / miguel's blog / Santiniho génius

Santiniho génius


Autor: miguel – Publikováno:24 Prosinec 2011

Poutní kostel Sv.Jana Nepomuckého na Zelené HořeČesko má prý po Anglii největší hustotu hradů, zámků a sakrálních památek v Evropě a zřejmě i na světě.
Na zříceninu hradu narazíme na každém druhém kopci, zámky jsou i ve vesnicích, kde je obydleno sotva pár chalup a kostelů a kaplí je nepočítaně. Kolem řady zajímavých staveb jezdím denně, kolem jiných jen občas, ale vždy si říkám, že jednou se musím zastavit a prohlédnout si to.

Na konci léta jsem měl cestu přes Žďár nad Sázavou a přestože jsem neměl moc času, neodolal jsem návštěvě Poutního kostela Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který právem patří mezi 12 českých památek na seznamu UNESCO.
ambit kostelaPodnět ke stavbě tohoto kostela vzešel od opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy v souvislosti s blahoslavením a později kanonizací Jana Nepomuckého. K přípravě projektu došlo téměř vzápětí po nálezu zachovalého "jazyku" v hrobě Nepomuckého ve Svatovítské katedále v dubnu 1719 a projektem samotným byl pověřen Jan Blažej Santini-Aichel.

Většina sakrálních staveb u nás je barokní nebo prošla barokní přestavbou. Na mne baroko působí až příliš pompézně, hřmotně, příliš zdobně a nadřazeně. Mnohem radši mám čistotu a geometričnost románské nebo později gotické architektury. Z mladších stylů pak stejně před secesí dávám přednost kubismu nebo spíš funkcionalismu (ovšem musím dodat, že není secese jako secese...).

hvězdy na dveříchV době pobělohorské a pro společnost devastující Třicetileté válce chtěla katolická církev a jednotlivé církevní řády navázat na minulost a obnovit své postavení. Kontinuitu měly smybolizovat i přestavby starých původně gotických nebo románských klášterů a kostelů. V době baroka se proto znovu objevují prvky gotického slohu. Hlavním představitelem tohoto jedinečného architektonického slohu, který se označuje jako Barokní gotika, je právě geniální Jan Santini.

Z jeho staveb (nebo často přestaveb) jsem zatím navštívil Poutní kostel Jména P.Marie v Křtinách, Klášterní kostel Nanebevzetí P.Marie a sv.Jana Křtitele v Sedleci u Kutné Hory, Klášterní kostel Nanebevzetí P.Marie, sv.Wolfganga a sv.Benedikta v Kladrubech u Stříbra a teď Poutní kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Santini je tak zajímavá postava, že stojí za to přečíst si o něm víc např. na webu Santini, navštívit i jeho další díla nebo si prostudovat diplomovou práci Geometrie v architektuře Santiniho-Aichla.
kostel Sv.Jana Nepomuckého u Žďáru nad SázavouJe pro mne až fascinující, jak Santini dokázal dokázal spojit znalost geometrie, kterou získal jako vyučený kameník s výtvarným uměním, ve kterém byl taky vzdělán a náboženskou symbolikou, která obzvlášť u sakrálních staveb hrála důležitou roli. O tom, že tuto symboliku dnes někdo zaměňuje za mystiku a hledá záhady ve věcech, které jen vyznávaly řád a pokoru, svědčí nedávno uváděný televizní film Santiniho jazyk natočený podle knihy českého "Dana Browna" Miloše Urbana.

Poutní kostel na Zelené Hoře je každopádně vrcholným Santiniho dílem. Půdorys kostela tvoří pěticípá hvězda jako symbolické číslo spjaté právě s Janem Nepomuckým. Podle legendy se v místě, kde Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Zároveň jde o symbol pěti mučednických ran Kristových nebo pět písmen ve slově "tacui"- mlčel jsem, což opět odkazuje na legendu o Nepomuckém, který přes mučení neprozradil zpovědní tajemství. Symbol pěti se proto ve stavbě kostela objevuje víckrát: pět vstupů do ambitu, pět kaplí v chrámu, pět oltářů, v ambitu bylo pět soch Janových ctností a samotný ambit měl tvar deseticípé hvězdy (odkaz na deseticípou mariánskou studnici ve žďárském klášteře). Navíc pěticípá hvězda je symbolem Panny Marie.
Je jen škoda, že dokonalost geometrie vynikne teprve při pohledu shora. No a velká škoda pro mne je to, že jsem o pár minut propásl prohlídku chrámu a musel se tak spokojit jen s prohlídkou ambitu a kostela zvnějšku. Aspoň teď vím, že se vyplatí sem ještě vrátit.

celkový pohled na kostel Sv.Jana Nepomuckého

Anketa

Kam mám vyrazit na příští cestu?:

Partneři